Upravitelj internet stranice prostaaktiv-forte.net svojem se poslovanju zauzima za korektnu i sigurnu uporabu osobnih podataka. Osobni podaci koje korisnik posreduje preko obrazaca na Internet stranici prostaaktiv-forte.net ili na drugi način (preko telefona, preko e-pošte, i dr.) su strogo povjerljivi i tako se čuvaju. Bez pravne osnove osobne, povjerljive informacije neće se dijeliti s neovlaštenim trećim osobamaSuglasnost za unos i čuvanje osobnih podataka
Korisnik Internet stranice prostaaktiv-forte.net suglasan je da se za potrebe korištenja stranice i eventualne kupovine te s time povezanog upravljanja sistema sakupljaju i obrađuju slijedeći osobni podatci korisnika: ime i prezime korisnika, e-pošta i telefonski broj. Sakupljaju se samo podatci potrebni za pravilnu manipulaciju i dostavu naših proizvoda. 

 

Za potrebe sigurnosti sakupljaju se i IP adrese korisnika koji dolaze na Internet stranicu prostaaktiv-forte.net.

 

Ne odgovaramo za točnost unesenih podataka koje je korisnik naveo kod narudžbe proizvoda.

Vrijede odredbe iz Općih uvjeta

Čuvanje osobnih podataka
Podatci koje sakuplja upravitelj Internet stranice prostaaktiv-forte.net pohranjuju vrijeme korištenja Internet stranice prostaaktiv-forte.net.

Korisnik jednostavno može zahtijevati uvid u svoje osobne podatke nakon obrade njegovih osobnih podataka od strane ovlaštenih osoba pisanim putem na e-mail adresu info@
prostaaktiv-forte.net.

Korisnik može doći do podataka o svojim narudžbama (sklopljenih ugovora o kupnji na daljinu) s pisanim upitom na e-mail adresu info@prostaaktiv-forte.net.


Komuniciranje na daljinu
Upravitelj Internet stranice prostaaktiv-forte.net ostvariti će kontakt s korisnikom preko sredstava komunikacije na daljinu (e novosti – newsletter, akcije, popusti i sl.) osim u slučaju da se korisnik nedvosmisleno odluči drugačije. Ova komunikacija biti će jasna s navedenim pošiljateljem, uvjeti za primitak posebnih ponuda biti će jasno naznačeni te će biti jasno označen način odjave od primanja ovakve komunikacije – oglasa i ponuda.

Izniman uvid u osobne podatke
Podatci koje upravitelj Internet stranice prostaaktiv-forte.net sakuplja i obrađuje mogu biti otkriveni u slučaju valjanog zahtjeva zakonodavca npr. u slučaju za potrebnom te vrste podataka u postupcima na sudovima ili pred drugim državnim organima.